Terézia Molnárová

Študijný odbor: Animovaná Tvorba
SŠUPAT, Bratislava

Terézia Molnárová

Študijný odbor: Animovaná Tvorba
SŠUPAT, Bratislava

Maratón energie

Téma: Energia
Technika: Grafické techniky - počítačová grafika
Rozmery: 63 x 60cm