Rebeca Valová

Študijný odbor: Fotografický dizajn
ŠUP Ladislava Bielika, Levice

Rebeca Valová

Študijný odbor: Fotografický dizajn
ŠUP Ladislava Bielika, Levice

Príroda

Téma: Energia
Technika: Fotografia - klasická farebná
Rozmery: 56 x 42cm
1. Garant: Gabriel Kosmály