Sarah Máteová

Študijný odbor: Dizajn digitálnych aplikácií
ŠUP, Košice

Sarah Máteová

Študijný odbor: Dizajn digitálnych aplikácií
ŠUP, Košice

YourEnergy

Téma: Energia
Technika: Grafické techniky - počítačová grafika
Rozmery: 29 x 42cm