Peter Kollár

Študijný odbor: Grafický dizajn
ŠUP, Banská Štiavnica

Peter Kollár

Studijní obor: Grafický dizajn
ŠUP, Banská Štiavnica

Formovanie tela budúcnosti

Téma: Budoucnost
Technika: Grafické techniky - suchá jehla
Rozměry: 45.3 x 31.6cm