START21ART

Pokyny pro členy poroty

NADACE KUBIKUM s podporou společnosti CENTRAL ART REGISTER vyhlašuje další, tentokrát česko-slovenský ročník výtvarné soutěže určené pro vybrané studenty čtvrtých ročníků středních škol s uměleckým zaměřením pod názvem START21ART.
Cílem soutěže je podpořit a zpropagovat tvorbu mladých umělců na startu jejich profesionální kariéry. Připravit je na uměleckou praxi a povolání, pomoci jim získat zkušenosti, autorské dovednosti a prezentovat se široké veřejnosti prostřednictvím on-line prostoru.

Časový harmonogram soutěže:

23. 09. 2024 vyhlášení soutěže START21ART,
23. 09. 202430. 09. 2024 registrace školy na www.start21art.sk nebo www.start21art.cz (podle krajiny, ve které sídli škola) přes on-line formulář,
01. 10. 202421. 11. 2024 registrace studenta a jeho soutěžního díla na www.start21art.sk nebo www.start21art.cz (podle krajiny, ve které sídli škola) přes on-line formulář,
01. 10. 202421. 11. 2024 registrace porotců na www.start21art.sk nebo www.start21art.cz (podle krajiny, ve které sídli škola) přes on-line formulář,
02. 12. 202412. 01. 2025 hodnocení díla porotou,
21. 01. 2025 zveřejnění výsledků I. úrovně soutěže,
03. 02. 2025 - 21.2.2024 hodnocení TOP 42 děl porotou na www.start21art.eu,
24. 02. 2025 zveřejnění výsledků finále soutěže na www.start21art.eu,
03. 03. 202521. 03. 2025 aukce všech soutěžních děl na www.kubikum.com,
do 21. 04. 2025 předání výher.

Profesním garantem soutěže je porota tvořená zástupci vysílajících škol a dalšími zástupci z oblasti umělecké praxe a vzdělávání zvlášť pro Slovenskou republiku a zvlášť pro Českou republiku. Každá vysílající škola má právo nominovat do I. úrovně soutěže jednoho porotce, přičemž tento porotce bude zařazen do poroty hodnotící díla z té země, ze které je nominující škola, tzn. slovenská škola nominuje porotce pro porotu hodnotící díla studentů slovenských škol. Další zástupce z oblasti umělecké praxe a vzdělávání nominuje zvlášť do poroty pro Slovenskou republiku a zvlášť do poroty pro Českou republiku organizátor soutěže.

Soutěžní díla jsou hodnocena ve finále soutěže společnou porotou pro Slovenskou republiku a Českou republiku. Porotce do poroty ve finále nominuje organizátor soutěže, přičemž členy této poroty mohou, ale nemusí být, porotci z I. úrovně.

Seznam porotců bude zveřejněn na stránce www.start21art.sk nebo www.start21art.cz (dle země, ve které sídlí škola) a na stránce www.start21art.eu (pro soutěžní díla finále)

Pokyny pro členy poroty:

Pokyny I. úrovně:
 • Porotce se zaregistruje do soutěže přes on-line formulář na webové stránce www.start21art.sk nebo www.start21art.cz (dle země, ve které sídlí škola nebo země určené organizátorem) nejpozději do 21. 11. 2024 prostřednictvím kódu, který mu poskytne vysílající škola nebo organizátor.
 • V I. úrovni probíhá hodnocení zvlášť pro Slovenskou republiku a zvlášť pro Českou republiku.
 • Díla budou hodnocena on-line na základě jejich digitalizované podoby v čase stanoveném v harmonogramu soutěže.
 • Porota vybere ze všech soutěžních děl podle svého uvážení 21 nejlepších a přidělí jim body od 1 do 21, přičemž nejlepší dílo dostane 21 bodů, druhé nejlépe 20 bodů atp. Každou bodovou hodnotu může přidělit jen jednou, tzn. dvě díla nemohou dostat stejný počet bodů od jednoho porotce.
 • Porotci jsou vázáni mlčenlivostí o jejich hodnocení soutěžních děl a přidělených bodech během probíhajícího hodnocení děl.
Pokyny finále:
 • Soutěžní díla jsou hodnocena ve finále soutěže společnou porotou pro Slovenskou republiku a Českou republiku.
 • Registrace porotců registrovaných prostřednictvím webových stránek www.start21art.sk a www.start21art.cz bude automaticky platná na webové stránce www.start21art.eu, která je určena pro finále soutěže.
 • Do finále postupují všechna výherní díla z I. úrovně, tzn. 21 díl ze Slovenské republiky a 21 díl z České republiky.
 • Díla budou hodnocena on-line na základě jejich digitalizované podoby v čase stanoveném v harmonogramu soutěže.
 • Porota vybere ze všech soutěžních děl podle svého uvážení 21 nejlepších a přidělí jim body od 1 do 21, přičemž nejlepší dílo dostane 21 bodů, druhé nejlépe 20 bodů atd. Každou bodovou hodnotu může přidělit jen jednou, tzn. dvě díla nemohou dostat stejný počet bodů od jednoho porotce.
 • Porotci jsou vázáni mlčenlivostí o jejich hodnocení soutěžních děl a přidělených bodech během probíhajícího hodnocení děl.

Závěrečná ustanovení:

Registrací v soutěži vyjadřují účastníci svůj souhlas s podmínkami uvedenými ve statutu soutěže. . Organizátor soutěže si vyhrazuje právo upravit pravidla a podmínky soutěže. Změna nebo úprava statutu soutěže bude provedena stejným způsobem, jako byla soutěž vyhlášena. Statut soutěže s podrobnými podmínkami a další informace na www.start21art.cz.

Případné dotazy rád zodpoví náš organizační tým:

E-mail: info@start21art.sk
Tel.: +421 907 21 21 00