Matej Magáč

Študijný odbor: Grafický a priestorový dizajn
ŠUP, Prešov

Matej Magáč

Studijní obor: Grafický a priestorový dizajn
ŠUP, Prešov

Absorbed

Téma: Energie
Technika: Grafické techniky - digitální tisk
Rozměry: 43 x 61cm
1. Garant: Mgr. art. Darina Varchoľová Mgr. art.