Sofia Škvařilová

Študijný odbor: Fotografický dizajn
SŠUP, Zvolen

Sofia Škvařilová

Studijní obor: Fotografický dizajn
SŠUP, Zvolen

fragment

Téma: Energie
Technika: Fotografie - klasická černobílá
Rozměry: 50 x 50cm