Natália Sklenárová

Študijný odbor: Grafický a priestorový dizajn
SŠUP, Bratislava 2

Natália Sklenárová

Študijný odbor: Grafický a priestorový dizajn
SŠUP, Bratislava 2

vzDUCH

Téma: Budúcnosť
Technika: Grafické techniky - počítačová grafika
Rozmery: 100 x 70cm
1. Garant: Mgr. Art. Tomáš Vicen Mgr. Art.