Štěpánka Chladová

Študijný odbor: Užitá malba
VOŠU a SUŠ, Praha 3-Žižkov

Štěpánka Chladová

Študijný odbor: Užitá malba
VOŠU a SUŠ, Praha 3-Žižkov

Doslova nevidím budoucnost

Téma: Budúcnosť
Technika: Maliarstvo - kombinovaná technika
Rozmery: 100 x 70cm