Ema Kalafaktorová

Študijný odbor: Fotografický dizajn
ŠUP, Košice

Ema Kalafaktorová

Študijný odbor: Fotografický dizajn
ŠUP, Košice

Apokalypsa

Téma: Budúcnosť
Technika: Fotografia - digitálna
Rozmery: 70 x 70cm
1. Garant: Mgr. Renáta Novotná-Markovičová Mgr.