Samuel Kušnier

Študijný odbor: Dizajn digitálnych aplikácií
ŠUP, Košice

Samuel Kušnier

Študijný odbor: Dizajn digitálnych aplikácií
ŠUP, Košice

Not everything needs to change

Téma: Budúcnosť
Technika: Grafické techniky - počítačová grafika
Rozmery: 50 x 70cm