Tomáš Halčin

Študijný odbor: Fotografický dizajn
ŠUP, Košice

Tomáš Halčin

Študijný odbor: Fotografický dizajn
ŠUP, Košice

Sila

Téma: Energia
Technika: Fotografia - digitálna
Rozmery: 50 x 70cm
1. Garant: Mgr. Renáta Novotná Markovičová Mgr.