Okno
Téma 4. ročníka 2024/25
..
23.9.2024
Vyhlásenie výtvarnej
súťaže START21ART
23.9. - 30.9.2024
Registrácia školy
na stránke súťaže
1.10. - 21.11.2024
Registrácia študentov,
súťažných diel a poroty
2.12.2024 - 12.1.2025
Hodnotenie diel porotou
v I. úrovni súťaže
21.1.2025
Zverejnenie výsledkov
I. úrovne súťaže
3.2 - 21.2.2025
Hodnotenie finálných
diel porotou
24.2.2025
Zverejnenie výsledkov
finále súťaže
3.3. - 21.3.2025
Aukcia súťažných diel
na stránke kubikum.com
do 21.4.2025
Odovzdanie cien
výhercom súťaže

ČESKO-SLOVENSKÝ ROČNÍK výtvarnej súťaže START21ART 2024/25

Už štvrtykrát dávame možnosť zúčastniť sa súťaže študentom umeleckých odborov na Slovensku a v Čechách. Našim cieľom je zviditeľnenie talentu a tvorivosti a podpora škôl s umeleckým zameraním.

Ako sa zapojiť do START21ART?

Každá stredná škola, ktorá má minimálne 50 % umeleckých odborov/programov má možnosť prihlásiť do súťaže desatinu z celkového počtu svojich študentov 4. ročníkov, ktorých úlohou bude samostatne alebo pod vedením pedagóga vytvoriť výtvarné dielo špeciálne pre súťaž START21ART. Témou tohto ročníka súťaže je Okno. Všetky diela sú hodnotené porotou zloženou z osobností českého a slovenského výtvarného umenia a zástupcov zúčastnených škôl.

Registrácia škôl a študentov prebieha na stránkach start21art.sk a start21art.cz.

Čo môžeš získať?

Okrem dôležitého prínosu súťaže pre umelcov z našich dvoch susediacich krajín, ktorým je nepochybne prestíž, máme pripravené aj zaujímavé výhry...

  • Každý študent z TOP21 v Českej republike a z TOP21 v Slovenskej republike bude odmenený finančnou výhrou 210 EUR.
  • Prví traja najlepší študenti z celého ročníka súťaže navyše dostanú cenu Nadácie KUBIKUM.
  • Školy z obidvoch krajín (ČR a SR), ktorých študenti sa umiestnia na 1. mieste v danom štáte, vyhrávajú 2121 EUR.
  • Súťažné diela budú zaradené do aukcie, pričom autor vydraženého diela získa 80 % z jeho predajnej ceny (20 % získava Nadácia KUBIKUM na podporu umenia).

Ďalšie informácie nájdeš na lokálnych stránkach súťaže start21art.sk a start21art.cz