Terézia Molnárová

Študijný odbor: Animovaná Tvorba
SŠUPAT, Bratislava

Terézia Molnárová

Studijní obor: Animovaná Tvorba
SŠUPAT, Bratislava

Maratón energie

Téma: Energie
Technika: Grafické techniky - počítačová grafika
Rozměry: 63 x 60cm