Liana Halásová

Študijný odbor: Grafický dizajn
SŠUP, Nitra

Liana Halásová

Studijní obor: Grafický dizajn
SŠUP, Nitra

V jadre našej budúcnosti

Téma: Energie
Technika: Grafické techniky - počítačová grafika
Rozměry: 42 x 59.4cm
1. Garant: PaedDr. Barbora Lipová PaedDr.