Sophia Vivien Mináriková

Študijný odbor: Dizajn digitálnych aplikácií
ŠUP, Trenčín

Sophia Vivien Mináriková

Studijní obor: Dizajn digitálnych aplikácií
ŠUP, Trenčín

More

Téma: Energie
Technika: Jiné - nezařazené
Rozměry: 60 x 60cm
1. Garant: Ing. Jana Tesarčíková Ing.