Rebeca Valová

Študijný odbor: Fotografický dizajn
ŠUP Ladislava Bielika, Levice

Rebeca Valová

Studijní obor: Fotografický dizajn
ŠUP Ladislava Bielika, Levice

Príroda

Téma: Energie
Technika: Fotografie - klasická barevná
Rozměry: 56 x 42cm
1. Garant: Gabriel Kosmály