Adéla Ševčíková

Študijný odbor: Multimédia a digitální design
SŠ filmová, multimediální a počítačových technológií, Zlín

Adéla Ševčíková

Studijní obor: Multimédia a digitální design
SŠ filmová, multimediální a počítačových technológií, Zlín

Sluneční paprsek

Téma: Energie
Technika: Grafické techniky - počítačová grafika
Rozměry: 29.7 x 42cm