Sarah Máteová

Študijný odbor: Dizajn digitálnych aplikácií
ŠUP, Košice

Sarah Máteová

Studijní obor: Dizajn digitálnych aplikácií
ŠUP, Košice

YourEnergy

Téma: Energie
Technika: Grafické techniky - počítačová grafika
Rozměry: 29 x 42cm